021/645-1314, 064/900-6169

Naš asortiman

KOMBINOVANI UREĐAJ ZA PREDTRETMAN OTPADNIH VODA tip EKO

9900

Uređaj služi za predtretman različitih vrsta otpadnih otpadnih voda, industriju hrane, klanice, itd.
Proizvodi se u dva modela i u više velčina:

EKO 2
– uklanjanje čvrstog otpada preko fine spiralne rešetke sa presom
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska

EKO 3
– uklanjanje čvrstog otpada preko fine spiralne rešetke sa presom
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska

Karakteristike:
Veličina uređaja: od EKO 3-15 (EKO 2-200) do EKO 3-200 (EKO 2-200)
Kapacitet: od 5 l/s (EKO 5) do 400 l/s (EKO 400)
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

VERTIKALNA AUTOMATSKA REŠETKA “Bar screen” tip EKO BS

Koristi se za uklanjanje čvrstog otpada iz otpadnih voda (komunalnih, industrijskih, itd.).

Ugrađuje se ispred prepumpnih stanica otpadnih voda, kao i ispred postrojenja za preradu otpadnih voda.

Karakteristike:
Razmak između štapova: 5-100 mm
Broj “češljeva”: 3 do 7 ili više
Širina rešetke: 300 – 6000 mm
Ugao ugradnje: 75-90 stepeni
Mehanička zaštita od preopterećenja
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

VERTIKALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA “STEP SCREEN” tip EKO SS

Koristi se za uklanjanje čvrstog otpada iz otpadnih voda (komunalnih, industrijskih, itd.).

Ugrađuje se ispred prepumpnih stanica otpadnih voda, kao i ispred postrojenja za preradu otpadnih voda.

Karakteristike:
Razmak između lamela: 5-10 mm
Širina rešetke: 300 – 6000 mm
Ugao ugradnje: 45-55 stepeni
Mehanička zaštita od preopterećenja
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA ILI BEZ SPIRALNE PRESE tip EKO SFR

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, kod kombinovanih uređaja, prehrambenoj industriji, itd.

Karakteristike:
Modeli: 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 5, 7, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Spirala rešetke: bez vratila
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA PRIJEMNIM TANKOM tip EKO SFR-T

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, kod kombinovanih uređaja, prehrambenoj industriji, itd.

Karakteristike:
Modeli: 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 5, 7, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Spirala rešetke: bez vratila
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

AUTOMATSKA FINA REŠETKA – ROTIRAJUĆI DOBOŠ tip EKO FR-D

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, ispred crpnih stanice, prehrambenoj industriji, itd.

Karakteristike:
Modeli: 800 – 1000 – 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600
Sveti otvor sita: 0.5, 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Opseg protoka: 100 do 2000 m3/h
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

VERTIKALNA SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA PRESOM tip EKO VSFR-P

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod pumpnih stanica otpadnih voda, klanicama, prehrambenoj industriji, itd.

Karakteristike:
Modeli: 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Ugao ugradnje: 90 stepeni
Kapacitet prerade otpadne vode (u zavisnosti od veličine perforacije i veličine rešetke) do 1000 m3/h
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

SEPARATOR PESKA I ČVRSTIH ČESTICA tip EKO SP

Koristi se za separaciju peska i čvrtih čestica iz otpadne vode. Čestice koje su se istaložile transportuju se do otvora za izbacivanje preko spirale – transportera.

Karakteristike:
Modeli prema nominalnom kapacitetu, m3/h: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120
Ugao ugradnje: u zavisnosti od potreba sistema.
Kapacitet izdvajanja peska, m3/h: 0.25, 0.4, 0.6 i 0,8.
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

SPIRALNI TRANSPORTER HORIZONGALNI (VERTIKALNI) tip EKO STH-V

Koristi se za transport izdvojenog otpada preko spirale bez vratila. Opciono se na kraju transporta može ugraditi presa koja omogućava sabijanje izdvojenog otpada.

Karakteristike:
Modeli: 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600
Ugao ugradnje: u zavisnosti od potreba sistema od 0 do 90 stepeni.
Dužina transporta za standardne modele do 20m.
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

SPIRALNA PRESA tip EKO SP

Koristi se za kompaktovanje i ispiranje čvrstog otpada sa rešetki.

Modeli EKO SP 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000

Karakteristike:
Kapacitet: do 20 m3/h
Presovanje: preko 70%
Glavni delovi su spirala rešetke, sistem za ispiranje sa mlaznicama duž spirale, kosa cev za izbacivanje kompaktovanog otpada u kontejner ili sistem “longopak” sa beskonačnom kesom
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316

ROTACIONO SITO tip EKO RS

Koristi se kao veoma fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, prehrambenoj industriji, klanicama, papirnoj industriji, itd.

Modeli 20 – 40 – 50 – 70 – 100 – 130

Karakteristike:
Sveti otvor sita: 0.25 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.5 mm
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316